Sveiki atvykę į EBVPD paslaugos puslapį.

 • Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) – įmonių finansinės padėties, pajėgumų ir tinkamumo viešųjų pirkimų procedūrai savideklaracija. Šiuo dokumentu tiekėjai deklaruoja jog atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o taip pat, kad nėra jų pašalinimo iš pirkimo pagrindų. Kai naudojamas EBVPD, dalyviams kartu su pasiūlymu nebereikia pateikti visų įrodomųjų dokumentų - EBVPD naudojamas kaip preliminarus įrodymas, o įrodančių dokumentų reikalajama tik iš galimo laimėtojo.

  Elektronine forma galima užpildyti, spausdinti ir kartu su pasiūlymu nusiųsti pirkėjui. Jei procedūra vykdoma elektroniniu būdu, EBVPD galima eksportuoti, saugoti ir pateikti elektroniniu būdu. Ankstesnėje viešųjų pirkimų procedūroje pateiktą EBVPD galima pakartotinai panaudoti tol, kol informacija išlieka teisinga. Jei pildydami EBVPD konkurso dalyviai labai iškraipė informaciją, ją nuslėpė, pateikė melagingus duomenis ar negali pateikti patvirtinamųjų dokumentų, jų pasiūlymas gali būti atmestas, jie gali būti pašalinti iš procedūros, įtraukti į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą arba jiems gali būti iškelta baudžiamoji byla.
  Dėl išsamesnės informacijos apie EBVPD spustelėkite čia

  Jei norite gauti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie EBVPD, ieškokite DUK Europos Komisijos tinklapyje (visomis kalbomis) arba Viešųjų pirkimų tarnybos DUK tinklapyje Lietuvių kalba

  Dėmesio pirkimų vykdytojams!

  Nuo 2022-01-01 VPĮ 46 straipsnyje yra reikšmingų pasikeitimų, aktualių pirkimo dokumentuose nustatant tiekėjų pašalinimo pagrindus. Pavyzdžiui, buvusi VPĮ 46 straipsnio 6 dalies (neprivalomi pašalinimo pagrindai) 3 punkto c papunkčio nuostata dėl draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimo perkelta į VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį (t.y. tampa privalomu pašalinimo pagrindu). Taip pat keičiasi ir kitų pašalinimo pagrindų formuluotės.

  Nekopijuokite pašalinimo pagrindų lentelės nuo ankstesnių pirkimų, prieš tai jos atidžiai neperžiūrėję
  Kviečiame naudotis pavyzdine VPT parengta pašalinimo pagrindų formuluočių lentele

  Tiekėjai, pasitikrinkite, ar rengdami pasiūlymą nepadarėte šių klaidų, kurios gali lemti Jūsų pasiūlymo atmetimą!

Kas esate?

Kokį veiksmą norite atlikti?

 

Kokį veiksmą norite atlikti?

Įkelti dokumentą

Įkelkite EBVPD prašymą arba EBVPD atsakymą

Įkelti dokumentus

Įkelkite perkančiosios organizacijos EBVPD prašymą Įkelkite ankstesnį jūsų EBVPD atsakymą

Kur įsteigta jūsų perkančioji organizacija?

Kur įsteigtas jūsų verslas?

Pasirinkite šalį